English
Meny

Ökad fysisk aktivitet med personligt och tekniskt stöd

Att använda stegräknare och få individuell konsultation med regelbundna kontroller ökar den fysiska aktiviteten hos personer med diabetes typ 2. Det visar Jenny Rossens doktorsavhandling och studie Sophia Step Study. 

– Att använda stegräknare i vården av patienter med diabetes typ 2 fungerar! Deltagarna i studien fick större motivation och medvetenhet om hur viktigt det är att vara fysiskt aktiva när de började använda stegräknaren, berättar Jenny Rossen som är nutritionist och nu disputerar i ämnet. 

Sophia Step Study kallas det livsstilsprogram som hon studerat under en fyraårsperiod och som vänder sig till personer med diabetes typ 2 och andra som riskerar att få sjukdomen. Syftet har varit att undersöka om den fysiska aktiviteten kan öka med hjälp av individuell konsultation med diabetessjuksköterska, gruppträffar, stegräknare med självregistrering via hemsida och regelbundna fysiska kontroller. 

– Deltagarna tycker att de får bättre kontroll över sin egen hälsa och har själva kommit fram till hur de kan röra sig mer på ett sätt som passar. Det kan handla om enkla saker som att ta trapporna istället för hissen, men också att börja styrketräna eller gå på olika motionspass, berättar Jenny Rossen. 

Viktigt med personligt stöd
Hennes intervjuer har också tydligt visat att patienterna uppskattar ett individuellt stöd som är direkt riktat till den enskilda personen. Motiverande samtal där patienten själv deltar och kommer med lösningar är en uppskattad metod.

– Det var många som värdesatte det personliga stödet. Det är viktigt att utgå från personens egna förutsättningar, framför allt när det gäller den fysiska aktiviteten. Det är något som vårdpersonal kan tänka på i sitt dagliga arbete kring patienter med diabetes, säger Jenny Rossen. 

Patienter till Sophia Step Study har rekryterats från Sophiahemmets Husläkarmottagning och Försäkringsmottagning och ytterligare en hälsocentral i Småland. Totalt har 159 personer deltagit i studien som nu kommer med resultat sammanställda från det första halvåret av forskningsperioden. Hela studien avslutas i januari 2019 och då publiceras de slutliga resultaten från hela studien.

Text och foto: Pia Hultkrantz