English
Meny

Längre överlevnad väcker svåra frågor

– Projektet handlar om män som har långt gången prostatacancer. Den går inte att bota, men genom att ge olika behandlingar efter varandra kan patientens livslängd förlängas med månader och i vissa fall år, säger Agneta Wennman-Larsen, som är docent och högskolelektor vid Sophiahemmet Högskola.

– Fokus är att ta reda på hur de här männen mår under behandlingen, vilka förväntningar de har på den och hur de kan och vill vara delaktiga.

Patienterna rekryteras från Christinakliniken på Sophiahemmet, samt från Radiumhemmet, onkologkliniken i Sundsvall-Härnösand och i Umeå. Informationsinsamlingen sker både via enkäter och personliga intervjuer. 

– I intervjuerna ber vi dem berätta om sina upplevelser från den första cancerbehandlingen fram till nu då sjukdomen inte går att bota. Vi tror att det kan ha betydelse för delaktigheten nu. Är det till exempel värt eventuella biverkningar för att få leva lite längre? Det är svåra frågor naturligtvis, men de kan ge inte minst läkarna bättre kunskap när de möter dessa patienter. 

Projektet initierades av läkare på Christinakliniken som tog kontakt med högskolan för ett samarbete kring dessa patienter. De vill få bättre förståelse för hur de ska prata med patienterna om de här svåra frågorna.

– Det har kommit många nya behandlingar på kort tid men forskningen kring hur männen upplever dessa behandlingar har inte riktigt hängt med. Så vi hoppas vi ska kunna bidra med den kunskapen, säger Agneta Wennman-Larsen.