English
Meny

Eva Skillgate – forskare med passion för folkhälsa

Att hjälpa människor att må bättre – så beskriver professor Eva Skillgate sitt uppdrag på Sophiahemmet Högskola. Här tycker hon att hennes forskningsområde – kopplingen smärta och psykisk ohälsa – får den viktiga uppmärksamhet det förtjänar.

Professor Eva Skillgate är sedan 2018 ansvarig för forskningsutbildningen på institutionen för hälsofrämjande vetenskap vid Sophiahemmet Högskola. Hon är också forskare och har sedan länge studerat två av våra största folkhälsoproblem: ont i rygg och nacke samt psykisk ohälsa – och kopplingen mellan dem.

– Jag vill ta reda på varför där finns en samsjuklighet, och vad som kan göras för att minska ohälsan. Det skulle hjälpa så många människor, säger hon.

Idrottsmedicin utvecklar vården
Den pågående världskongressen i idrottsmedicin är bara en del av hennes åtaganden på Sophiahemmet Högskola. Konferensen handlar visserligen om idrottare på elitnivå, framför allt inom tennis, men forskning av den här typen gagnar i slutänden även oss alla.

– Hälso- och sjukvård som initialt används för elitidrottare utvecklar på sikt också vården generellt. Dessutom är tennis en av få sporter som kan utövas hela livet – och ger hälsovinster även i högre åldrar.

Kollegorna i Eva Skillgates forskargrupp MUSIC, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center, valde att följa med henne till Sophiahemmet Högskola, när hon för drygt ett år sedan påbörjade sin tjänst här. Det är något hon är både glad och stolt över. Gruppen driver flera stora forskningsprojekt där de söker kunskap om långvariga besvär och skador i muskler, leder, rygg och nacke, samt psykisk ohälsa och hur besvären kan förhindras och behandlas.

– Här på Sophiahemmet Högskola ser jag att vår forskning kan få den uppmärksamhet den förtjänar. Det är viktigt att den synliggörs och resultaten implementeras i vården, säger hon.

Studie om studenters psykiska hälsa
Ett av projekten som Eva leder är SUN-studien – Sustainable University Life – om studenters psykiska hälsa och ohälsa samt smärttillstånd. Den genomförs i ett internationellt samarbete, bland annat med hjälp av studenter från Sophiahemmet Högskola. Totalt ska cirka 5 000 studenter följas över tid och här söker forskarna svar på varför psykisk ohälsa ökar bland studenter, och speciellt hos kvinnor.

– Om vi med SUN-studien kan identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa och smärta, kan kunskapen i förlängningen användas för att ta fram förbyggande åtgärder. Det är ett mycket angeläget projekt för att den negativa utvecklingen, där allt fler unga människor mår dåligt, ska kunna stoppas.

Eva Skillgate är i grunden naprapat och när hennes doktorsavhandling publicerades 2007 fick den stort genomslag både i Sverige och utomlands. Det var den första avhandlingen i världen inom området – och det hon kom fram till väckte uppseende. Hennes slutsats var att naprapatbehandlingar för patienter med smärta i rygg och nacke kan vara effektivt på lång och kort sikt.

– Min studie hjälpte till att bana väg för naprapati i Sverige, berättar hon.

Vill hjälpa människor
Eva beskriver sig själv som målfokuserad och en fighter. Hon vill och måste göra det hon tror på, nämligen att via forskningen hjälpa människor. Och då passar uppdraget på Sophiahemmet Högskola perfekt.

– Jag trivs väldigt bra här och med mitt uppdrag att ansvara för forskarutbildningen. En bra sådan är viktig för såväl samhället som för enskilda individer, säger hon.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz