English
Meny

Vårdförbundspris till Sara Haile

Doktorand Sara Haile blev en av pristagarna då Vårdförbundspriset tillkännagavs vid årets Vårdgala. Sara får 75 000 kronor för sitt arbete med att starta en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med ”fönstertittarsjuka” eller Claudicatio Intermittens.

– Jag är fantastiskt glad och stolt såklart. Det är otroligt viktigt att de här patienterna får uppmärksamhet och att vi pratar om hur vården kring dem kan förbättras, sa Sara Haile direkt efter prisutdelningen.

Vårdförbundspriset är ett av Sveriges största vårdpriser som årligen delas ut till förbättringsinitiativ inom den svenska sjukvården. Den totala prissumman på 500 000 kronor går till en eller flera pristagare och den här gången var Sara Hailes en av de utvalda.

Hon är doktorand vid KI:s institution för klinisk forskning och utbildning som samverkar med Sophiahemmet Högskola på grund av bihandledaren och professorn Unn-Britt Johansson. Sara Haile är även specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Södersjukhuset och det var här idén om en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med ”fönstertittarsjuka” började. En grupp patienter med förträngningar i benens kärl, vilket gör att de får smärtor och måste vila även vid kortare promenader.

– Dessa patienter har i grund och botten samma typ av åderförkalkningar som de med hjärtkärlsjukdom, men vårdprocessen runt de med fönstertittarsjuka är inte alls lika utvecklad, berättar Sara.

Forskningsprojekt och mottagning
Det var något hon hade sett i sitt avdelningsarbete på kärlkirurgen. Varför fick inte patienterna vägledning om livsstilsförändringar, trots att de löper lika stor risk att drabbas av exempelvis hjärtinfarkt? Idén om en sjuksköterskeledd mottagning för patienter med fönstertittarsjuka i ett kombinerat forskningsprojekt växte fram.

– Jag vill ge den här patientgruppen samma förutsättningar som andra kärlsjuka. En patientcentrerad vård som inte bara lindrar symtomen utan tar hand om den grundläggande sjukdomen, säger Sara Haile.

Mottagningen har nu funnits i närmare ett och ett halvt år och här erbjuds de opererade patienterna tre återbesök hos erfarna kärlsjuksköterskor och de blir uppringda vid två tillfällen efter det kirurgiska ingreppet. Då förs motiverande samtal om livsstilsförändringar, vilka resurser som finns kring patienten och eventuella hinder. En gemensam vårdplan skapas, dokumenteras och följs upp.

– Patienterna känner att de får bättre förståelse för sin sjukdom och behandling och känner sig sedda, säger Sara Haile, som nu är halvvägs i sina forskningsstudier.

Forskningsresultat
Totalt behövs intervju- och enkätsvar från 200 patienter och Sara är uppe vid hälften. Om cirka två år hoppas hon på färdiga resultat och en tryckt doktorsavhandling. Att projektet och mottagningen får uppmärksamhet genom ett av Sveriges största vårdkris är givetvis en sporre och en fjäder i hatten.

­– Det här är en dag att minnas! Priset är ett erkännande och fantastiskt för hela projektet men framför allt för patienterna, avslutar Sara hoppfullt.

Text: Pia Hellsing

Vårdförbundspriset finansieras av Vårdförbundet och Folksam och tillkännagavs vid Vårdgalan den 20:e oktober. Vinsten på 200 000 kronor gick till specialistsjuksköterskan Joachim Eckerström för nyskapande vårdform för patienter med självskadebeteende.