Meny

Toppbetyg för Sophiahemmet Högskola i VFU-ranking

Sophiahemmet Högskola hamnar på fjärde plats i Vårdförbundets VFU-rapport där 700 studenter rankar sin verksamhetsförlagda utbildning. Lärosätet gör därmed ett rejält kliv upp i rankingstegen som omfattar 25 universitet och högskolor.

– Det är oerhört glädjande att vi får så goda omdömen vilket måste ses som ett kvitto på att vi lyckats med vår ambition att sätta studenterna i fokus och hålla hög kvalitet, säger Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet Högskola som genom åren bland annat profilerat sig genom att satsa extra mycket på den verksamhetsförlagda utbildningen.

Det är andra året i rad som Vårdförbundet Student ber 700 studenter som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska att ranka den verksamhetsförlagda utbildningen. Förra året hamnade Sophiahemmet Högskola på en sextonde plats. I år har högskolan gjort ett imponerade avancering till fjärde.

– Vi har arbetat aktivt med både innehåll, pedagogisk utveckling, handledning och genomförande. Likaså är det viktigt för oss att utvärdera och ständigt förbättra oss och det har visat sig ge resultat, förklarar Johanna Adami.

Studenterna uppskattar VFU:n
Det finns studenter som vittnar om att de bland annat valt Sophiahemmet Högskola eftersom antalet verksamhetsförlagda utbildningsveckor är fler än på vissa andra lärosäten.

– Det är fantastiskt att vi har haft så mycket praktik under utbildningen. Det har gjort mig mer redo för yrket och har givit mig möjligheten att pröva om de teoretiska kunskaperna håller måttet i praktiken, säger Julia Thorberg som nu examineras från högskolan.

Vårdförbundets rapport visar att de allra flesta studenterna generellt sett är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning. Däremot är man i år mindre nöjd med stödet från universitet och högskola vad gäller schemaläggning. Rapporten visar också att en del av studenterna upplever lärosätenas planering av studieuppgifter som bristfällig.

– Det har varit en bra mix mellan teori och praktik. Under vissa placeringar har vi dessutom haft seminarier som varit mycket givande, berättar Julia Thorberg som är nöjd med utbildningens upplägg på Sophiahemmet Högskola.

Om VFU:
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska. Den är viktig för att utveckla både yrkeskompetensen och det interprofessionella samarbetet. Under handledning ska studenterna få praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom omvårdnadsvetenskap.

Om rapporten:
Vårdförbundets undersökning har genomförts genom en webbenkät under februari-mars 2017 och utgör en totalundersökning bland de sistaårselever som är medlemmar i Vårdförbundet Student. Enkäten besvarades av 726 personer.

Text: Pia Hellsing

Läs hela rapporten Vårdförbundet Students VFU-ranking 2017 här.