Meny

Stipendium till forskning om njursjukvård

I dag tar Lena Axelsson, medicine doktor och studierektor vid Sophiahemmet Högskola, emot ett stipendium från Stiftelsen för Njursjuka. Tanken är att hennes forskning ska leda till ett bättre omhändertagande av svårt njursjuka patienter och att de i högre grad ska erbjudas palliativ vård.

– Svårt njursjuka patienter befinner sig i en enormt utsatt situation med en komplex symtombild och hög dödlighet. Trots detta erbjuds de sällan palliativ vård. Det vill jag ändra på, säger Lena Axelsson.

Hon vill att den palliativa vården i större utsträckning ska integreras med den avancerade specialistvård som dessa patienter får. Genom en enkät till vårdpersonal tänker hon kartlägga deras kunskaper om och inställning till palliativ vård.

– I en nationell studie ska jag undersöka personalens attityder och åsikter om att integrera palliativ vård med de njurmedicinska, för patienter med avancerad kronisk njursjukdom som närmar sig livets slut, berättar Lena Axelsson.

Bättre vård i framtiden
I samband med studien ska hon även undersöka vad personalen ser för hinder eller underlättande faktorer för att utveckla den palliativa vården för njursjuka patienter. Att få ett stipendium som gör det möjligt för den här typen av forskning ser hon som mycket viktig.

– Den här patientgruppen måste uppmärksammas och den palliativa vården kring dem säkerställas. Mina resultat kan förhoppningsvis bidra till ett bättre omhändertagande när det gäller exempelvis symtomhantering, samtal och planering inför livets slut.

 

Stiftelsen för Njursjuka delar årligen ut stipendium till forskare som arbetar med patientnära forskning om njursvikt och njurdonationer. I år får fyra stipendiater sammanlagt drygt 400 000 kronor. Lena Axelssons får ett stipendium på 66 000 kronor.