English
Meny

Ser fram mot forskarutbildningen

När Ingela Rådestad kom till Sophiahemmet Högskola för sju år sedan ville hon utveckla forskningen och bidra till att högskolan skulle få examinera egna doktorander. Och så har det också blivit.

Arbetet med att utveckla en högskola kan självklart aldrig bockas av som klart. För Sophiahemmet högskolas del fortsätter arbetet med att skapa en forskningsanknuten grundutbildning och att bygga en forskningsorganisation med kvalitet och nytänkande.

Som ordförande i Forskningsnämnden och dekan, har Ingela Rådestad ett stort ansvar för forskningsverksamheten på högskolan. Parallellt fortsätter hon sin egen forskningslinje som handlar om hur man kan minska andelen barn som dör i slutet av graviditeten.

Just nu genomför hon, med stöd av Vetenskapsrådet, en stor studie som undersöker en metod som gravida kan använda för att lära känna sitt ofödda barns rörelsemönster. Med ökad kunskap vet kvinnorna när de ska söka vård om fosterrörelserna minskar eller blir svagare.

Ett starkt engagemang
Ingela värnar om dem som mister sitt barn i samband med födelsen. För dem har hon utvecklat ett hjälpmedel som kan hålla det döda barnet nedkylt, på så sätt får familjen den tid de behöver för att ta farväl på ett värdigt sätt. Hennes engagemang i frågan är starkt. Inte minst eftersom hon själv har mist ett barn strax innan födelsen.

– När det hände hade jag nyligen avslutat min sjuksköterskeutbildning och drömde om att bli barnmorska. Men när jag förlorade mitt barn kändes det som ett omöjligt yrkesval. Det är svårt att möta nyblivna föräldrars glädje när man sörjer ett barn. Det var först efter mitt andra barns födelse som jag kände mig redo att börja utbildningen.

Under många år arbetade Ingela som barnmorska, samtidigt försökte hon formulera för sig själv vad som hänt i samband med det första barnets födelse. Det resulterade i en bok som fick stor uppmärksamhet. De intervjuer hon gjorde med andra föräldrar som mist barn när boken skrevs, ledde till nya frågor som kunde studeras vetenskapligt. 1998 disputerade hon på Karolinska Institutet.

Forskning starkare ställning
Sophiahemmet Högskola har länge varit ett viktigt centrum för utbildning av sjuksköterskor, under de senaste åren har också forskningen fått en starkare ställning. Inriktningen har varit och kommer att vara att arbeta klinknära och utgå från de frågor som ställs där. Ett naturligt nästa steg blir då att ta fram den kunskap som krävs för att utveckla vården.

– Redan när jag tillträdde min tjänst som professor fanns tankar om att vi skulle söka examensrätt för forskningsutbildning. Under senare år har det arbetet varit intensivt och jag kan som projektledare konstatera att det finns hög kompetens och ett starkt engagemang bland medarbetarna. Det har varit en förutsättning för att vi nu kan examinera doktorer. Vi har också känt ett stort stöd från ideella föreningens styrelse, de satsningar som gjorts på forskningsverksamheten har nu burit frukt.

Att få en ansökan om examensrätt beviljad är inte enkelt. För att lyckas har Ingela Rådestad arbetat målmedvetet tillsammans med lärare, forskare, doktorander och ledningen vid högskolan.

– Jag gillar att arbeta strukturerat samtidigt som jag tror att jag har en viss logistisk kompetens.

Sin förmåga att skapa ordning och reda har hon ärvt av sin mamma. Som mor till tio barn krävdes en organisationsförmåga utöver det vanliga samtidigt som hon hade kraften att inspirera alla sina barn att utbilda sig. Något som hon själv fick möjlighet till först sent i livet.

– Vi syskon har mycket bra kontakt, det är en stor tillgång och ett viktigt socialt nätverk. Mamma börjar nu närma sig 90 år men stickar fortfarande tröjor till sina 25 barnbarn och 12 barnbarnsbarn. Hon tar saker med ro och har alltid plats för en till vid matbordet, så har det
alltid varit.