Meny

Regeringen har beslutat ge examensrättigheter på forskarnivå

Regeringen har i dag beslutat att ge Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området människan i sjukdom, vård och hälsa.

– Sophiahemmet Högskola har visat att de har de förutsättningar som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och högskoleförordningen samt UKÄ:s bedömningsaspekter och kriterier. Regeringen beviljar därför denna ansökan om examenstillstånd, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen fattar beslut om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Regerings pressmeddelande hittar du här