English
Meny

Med världen som arbetsfält

Varje termin sker ett intensivt utbyte mellan studenter från Sophiahemmet Högskola och en hel rad med lärosäten världen över. Erfarenheter som uppmärksammas vid den ”Internationella temadagen”. Den här gången med en speciell programpunkt om organisationen Project Playground som grundades av H.K.H. Prinsessan Sofia.

– Tanken med den internationella temadagen är att visa upp en del av det arbete vi gör utomlands, men framför allt att inspirera andra studenter och lärare vid högskolan att söka stipendier för att ta sig till andra länder. Det är enormt berikande på alla sätt, säger högskolelektor Margareta Westerbotn.

Hon är ansvarig för många av de studenter som reser med skolans SIDA-finansierade studentutbyten, till exempel Minor Field Studies, med målet att skriva det självständiga arbetet (sin uppsats) på plats. Vid de återkommande temadagarna som arrangeras varje termin på högskolan, får studenterna som varit ute och rest möjlighet att berätta om sina upplevelser.

– Det ska bli särskilt intressant att lyssna till de två kinesiska studenterna som varit hos oss under hösten. Vad de sett för skillnader vad gäller omvårdnad, sjuksköterskans roll och hur det är att vara student i Sverige jämfört med Kina, säger Margareta Westerbotn.

Project Playground
Den här gången var det enligt henne både aktuellt och naturligt att speciellt bjuda in generalsekreteraren till den ideella organisationen Project Playground, som 2010 grundandes av H.K.H. Prinsessan Sofia, hedersordförande för Sophiahemmet ideell förening, och hennes vän Frida Vesterberg.

Project Playgrounds syfte är att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom att erbjuda organiserad aktivitet, sport och social verksamhet. De verkar framför allt i tre kåkstäder utanför Kapstaden i Sydafrika men sedan 2016 även i Sverige, där man främst fokuserar på ensamkommande och nyanlända barn.

Tanken är att projektet ska erbjuda en fristad där barnen och ungdomarna ska kunna utveckla självkänsla, ambitioner, självförtroende och känna gemenskap. Något som ses som viktiga verktyg för att påverka sina egna liv.

– Projektet är fantastiskt och hjälper många utsatta barn både här i Sverige och i Sydafrika. Även den här typen av verksamhet inspirerar säkert våra studenter, avslutar Margareta Westerbotn.

Läs mer om Project Playground här.

Text: Pia Hellsing

Fakta om internationalisering vid högskolan:
Sophiahemmet Högskola ingår i olika utbytesnätverk inom Norden och Europa. Det pågår även andra spännande samarbeten med lärosäten och sjukhus i utvecklingsländer, till exempel Kina, Tanzania och Indonesien. Studenter vid sjuksköterskeprogrammet kan resa utomlands under termin 4, 5 och 6.
Det finns också möjlighet att söka ett MFS-stipendium (Minor Field Studies) för att under minst åtta veckor samla information i ett utvecklingsland för att skriva sitt självständiga arbete där.