Meny

Högt tryck på Sophiahemmet Högskolas Jobbtorg

Engagemanget från arbetsgivarhåll var rekordstort när Sophiahemmet Högskolas Jobbtorg arrangerades. Även hos studenterna var intresset som vanligt betydande tack vare möjligheten att komma i kontakt med potentiella arbetsgivare.

Jobbtorget är en minimässa som arrangeras av Sophiahemmet Högskola och som ger studenter och arbetsgivare inom vårdsektorn en chans att träffas för att få en första kontakt. Intresset för höstens event var från arbetsgivarnas håll extra stort med hårt tryck i lokalerna. På Jobbtorget får de chansen att presentera sig för de blivande Sophiasystrarna och berätta vad de har att erbjuda som eventuell blivande arbetsgivare.

– Att nå ut via annonser eller ryktesvägen är en sak i sig, men att få komma ut och komma nära studenternas egen verklighet har stor betydelse. I dagens läge är det hård konkurrens om arbetskraften, så det är viktigt att vara här och visa upp sig, säger Martina Blomster, rekryteringsstrateg och kundombud på Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB.

Föreläsningar och samtal
Under dagen gavs olika föreläsningar, bland annat hade Vårdförbundet ett seminarium om vad studenterna ska tänka på när de söker jobb. Arbetsgivarna fick också tillfälle att berätta om sådant som studenterna kanske inte visste så mycket om, till exempel möjligheter till studiebesök, praktik och extrajobb på arbetsplatsen.

Nyfikna studenter kunde ta direktkontakt och få svar på olika frågor. En av studenterna som engagerat sig i Jobbtorget är Tove Weiderstål, som går sista terminen på Sophiahemmet Högskola. Hon tycker Jobbtorget är en bra plats att fråga arbetsgivarna om sådant som inte riktigt går att prata om vid till exempel en arbetsintervju.

– Det är lite mer avslappnat och man kan fråga hur de ser på löner, förmåner och arbetsvillkor i övrigt. I Stockholmsområdet finns så otroligt många arbetsgivare. Det är som en djungel och kan vara svårt att veta vart man ska ta vägen efter utbildningen, säger Tove.

En förändrad arbetsmarknad
Unga nyexaminerade sköterskor ställer ofta höga krav på arbetsgivaren och vill veta vad de erbjuds när de börjar på en ny arbetsplats. Förr var det arbetsgivaren som ställde frågorna och den arbetssökande fick svara på vad man kunde tillföra. Dagens brist på sköterskor har gjort att arbetsmarknaden ser annorlunda ut. Arbetsgivarna måste sticka ut och vara attraktiva som arbetsplats för att locka personal. För Tove handlar det bland annat ett rimligt schema och hur kollektivavtalet ser ut.

– Det är positivt om de har internutbildningar eller program att erbjuda i början av anställningen. Slår de ner på varje krav man ställer är det inte en attraktiv arbetsplats för mig. Det känns skönt att ha en bra utbildning och känna att man är redo när man ska börja som sjuksköterska, säger hon.

Många av utställarna ser Jobbtorget är ett perfekt tillfälle att som arbetsgivare kunna berätta om sin verksamhet och även låta studenterna träffa eventuella blivande kollegor.

– I dagens läge är det hård konkurrens om arbetskraften och detta är ett utmärkt sätt att nå ut. Vi väntar redan på nästa Jobbtorg, säger Martina Blomster.

Text: Chi An Gramfors Englund