English
Meny

”Här får vi utföra holistisk vård”

Fler hembesök och mer avancerad vård i hemmet. Det upplever utbytesstudenter från Kina som besöker Sophiahemmet Högskola.

De senaste tre åren har det Sidafinansierade Linnaeus-Palmeprogrammet gett möjlighet till student- och lärarutbyte mellan Sophiahemmet Högskola och Sun Yat-sen University i Kina.

Två lärare från universitetet i Guang Zhou i Kina har redan varit på besök denna höst. Nu är det de två studenterna, Yongshen Feng och Liu Yang, från samma universitet som är här i Stockholm. De går båda det fjärde året på samma sjuksköterskeutbildning i Kina.
Hur skiljer sig utbildningen mellan länderna?

– Det är stor skillnad mot våra erfarenheter i Kina. Här i Sverige åker vi oftare ut och besöker patienterna hemma hos dem, säger Yongshen Feng.

Hon berättar att patienterna i Kina i de flesta fall går direkt till sjukhus för att söka vård. Behöver något kompletteras efteråt så rings patienterna upp i stället för att de besöks.

– När vi gör hembesök här i Sverige utför vi mer invecklade ingrepp medan vi i Kina endast gör enklare åtgärder, som att ta blodtryck. Här har vi fått utföra en mer holistisk vård, vilket är bra då flera av patienterna inte är friska nog att ta sig till sjukhuset själva. Det är oerhört praktiskt för dem, säger Liu.

Olika placeringar
Placeringen på ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, är bara en del av studenternas lärdomar
medan de är här. De kommer senare att genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården och på en geriatrisk vårdavdelning.

– Alla är så vänliga mot oss. Det är fantastiskt att kunna dela med sig och få kunskap tillbaka,
säger Yongshen.

Studenterna berättar om hur sjuksköterskeyrket i Kina skiljer sig på flera sätt. I svensk hemsjukvård tillämpas så kallad ren rutin, men inte totalt steril miljö. Vid invasiva ingrepp, som provtagning, sker desinficering.

– I Kina är arbetsuppgifterna inriktade på att lära sig hygienrutiner. Det upptar en stor del av vårt arbete där. Vi desinficerar området två gånger med sprit och jod för att försäkra oss om att alla bakterier tas bort, säger Liu.

– Rutinerna kring hygien är en extremt stor del av vår utbildning och vi har flera prov som går ut på att vi ska lära oss följa dom ordentligt, säger Younshen.

Studenterna är i Stockholm under en tremånadersperiod och har varit på Stockholms sjukhem i två veckor. Där har fokus varit på palliativ vård på ASIH Innerstaden.

– Vi är glada för möjligheten att kunna komma hit och studera på Sophiahemmet Högskola, som har väldigt gott rykte med ett tydligt fokus på att utbilda professionella sjuksköterskor, säger Liu Yang.

Ska genomsyra utbildningen
Samarbetet mellan Sophiahemmet Högskola och Sun Yat-sen universitetet kommer att fortgå ytterligare minst ett år. Johan Stålvant, som ansvarig för Linnaeus-Palmeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola, ser internationaliseringen på högskolan som ett viktigt inslag.

– Målsättningen är att internationaliseringen ska genomsyra hela utbildningen. Genom vårt internationaliseringsprogram får studenter och lärare möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med studenter och kollegor i andra länder. Det är utvecklande både yrkesmässigt och personligt, berättar han.

– Sophiahemmet Högskola jobbar ständigt på att utveckla internationaliseringen och har sedan ett par år tagit steget längre, genom att integrera utländska studenter i ordinarie utbildning. När de deltar i undervisningen bidrar det till en ökad kulturell kunskap och förståelse. Denna utveckling har också blivit uppskattad både av de utländska och svenska studenterna, säger Johan Stålvant.

Text: Francis Dignan
Bild: Sara Hessel