English
Meny

28 läkare från 16 länder - unik intensivutbildning för nyanlända läkare

Det är svårt för nyanlända läkare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Därför har Sophiahemmet Högskola startat en intensivutbildning för att de snabbare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

28 läkare från 16 länder har deltagit i utbildningen. Den har gett en god inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar, och kommer att underlätta när det är dags att göra det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få svensk läkarlegitimation.

Intensivutbildningen, som genomförts med medel från Wallenbergstiftelsen, har pågått under hösten 2016. För att bli antagen till utbildningen krävs godkänd läkarlegitimation från annat land och goda kunskaper i svenska.

–Det är fantastiskt att se vilken utveckling som skett hos studenterna på så kort tid. De är en kompetent yrkesgrupp som Sverige så väl behöver, säger Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola. Det är vår förhoppning att vi ska kunna erbjuda fler utbildningar för nyanlända personer med legitimationsyrken inom vården.

Film fån avslutningsceremonin >