English
Meny

Susanne Lundell Rudberg

Pågående projekt

Övergripande syfte är att öka förståelsen för hur sjuksköterskestudenter upplever sin professionella utveckling under pågående utbildning. Tidigare studier har visat att studenters lärande i inte enbart består av tankeprocesser utan även av ett komplext samspel mellan känslor, engagemang och prestation. Intresse finns att öka förståelsen om hur detta samspel påverkar studenternas professionella utveckling. För att rapportera om lärandet när det pågår kommer metodologin Contextual Activity Sampling System (CASS) att användas. CASS utformades för att samla frekventa uppgifter från deltagarna under pågående inlärningsaktiviteter via mobiltelefoner.

Susanne Lundell Rudberg

Titel
Adjunkt, Med. dr, Leg. sjuksköterska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 36

E-post
susanne.lundell@shh.se

ORCID
0000-0002-8896-452X

Projektets titel
Projekttitel: Sjuksköterskestudenters utveckling av professionell yrkesidentitet – en longitudinell kartläggning av lärande via CASS-metodologin.