Meny

Lena Axelsson

Pågående projekt

I avhandlingsarbetet bedrevs studier om patienters erfarenheter av att leva med hemodialys vid närmandet av livets slut och deras tankar om döden. Likaså studerades närståendes erfarenheter under livets slutskede för en svårt sjuk familjemedlem. Fortsatta studier med fokus på palliativ vård av patienter med hemodialysbehandling, och deras närstående, planeras.