Svenska
Menu

Eva Skillgate

Jag är legitimerad naprapat, folkhälsovetare och forskargruppsledare för MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) där vi gör kliniskt relevant forskning inom muskuloskeletal epidemiologi och idrottsmedicin. Jag strävar efter fördjupad kunskap om varför långvariga besvär och skador i muskler, leder, rygg och nacke uppstår, och om hur de kan förhindras, diagnostiseras och behandlas, samt om hur dessa tillstånd interagerar med psykisk ohälsa. Långvarig smärta är ett enormt folkhälsoproblem som får alldeles för lite uppmärksamhet och forskningsresurser.

För att främja samarbete kring dessa forskningsfrågor strävar jag efter att forskare från olika professioner såsom epidemiologer, naprapater, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, beteendevetare och läkare arbetar tillsammans i forskargruppen, med patienten i centrum.

Jag projektleder en rad stora forskningsprojekt och handleder många studenter och doktorander. I mitt uppdrag som studierektor för forskarutbildningen sätter jag doktorandens studier och förutsättningar för en bra utbildning i centrum.

Pågående projekt

Med erfarenheter från omfattande studier av naprapati, utför vi nu en utvärdering av effekten av massage och fysisk träning på 600 personer med långvarig nacksmärta (Stockholm Neck Trial – STONE).

Vi gör också studier av unga elitsatsande idrottare, som vid studiestart undersöks med kliniska tester och enkäter innan de följs över tid för att identifiera risk för idrottsrelaterade skador samt effektiv prevention. En studie av 470 handbollsspelare på handbollsgymnasium identifierar riskfaktorer för skador i skuldran (Karolinska Handball Injury Cohort, KHAST), vilket är grunden för en randomiserad studie av preventionsinsatser för skada i skuldra och knä hos drygt 700 spelare (KHAST II). Trehundra unga tennisspelare på elitnivå studeras avseende riskfaktorer för skador i skuldra, rygg och nacke (SMASH), och hos ca 600 unga fotbollsspelande tjejer på elitnivå, ska riskfaktorer för skador i främst nedre extremiteter, rygg och nacke identifieras (Karolinska football Injury Cohort, KIC). Vi gör också studier inom elit-gymnastik och dans.

Vi studerar också långvariga smärttillstånd i rygg och nacke, med eller utan samtidig psykisk ohälsa. Detta görs i den arbetande befolkningen i Stockholm. Bland sjuksköterskor (LANE study), som följts sedan studietiden studerar vi vad som påverkar risken för ohälsa i yrkeslivet. Bland vårdsökande utvärderar vi betydelsen av utbildning i motiverande samtal och förklaringsmodeller för smärta, förväntningar på behandlingsresultat samt samsjuklighet för förloppet av besvär i rygg och nacke. I ett nytt projekt kallat Sustainable University Life (SUN) ska vi fördjupa kunskapen om den ökande psykiska ohälsan hos studenter, samt orsaker till smärta.

Vi anordnar också en världskongresser i tennismedicin och har ett Center of Excellence för excellent forskning, utbildning och omhändertagande inom tennis.

Eva Skillgate

Titel
Professor, Leg. naprapat

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 23 33, 0709-20 99 30

E-post
eva.skillgate@shh.se

ORCID
0000-0003-2096-1530

Disputationsår
2007

Avhandlingens titel
Back and Neck pain. Epidemiological studies on some risk factors and treatments, including Naprapathic Manual Therapy

Kortfakta

Författare till ett 90-tal vetenskapliga artiklar samt en rad rapporter.

Även gästprofessor i Epidemiologi vid Karolinska Institutet samt adjungerad professor i Manuell Medicin vid Naprapathögskolan.

Har omfattande erfarenhet av undervisning och handledning av studenter inom epidemiologi, vetenskaplig metod och folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Ledamot och kursledare i Eurospine Diploma in Interprofessional Spine Care (EDISC) group, Eurospine https://www.eurospine.org/ .

Adept i regeringens projekt Styrelsekraft, samt certifierad styrelseledamot i Styrelseakademien.

Utvalda publikationer

Johansson F, Rozental A, Edlund K, Côté P, Sundberg T, Onell C, Rudman A, Skillgate E. Associations Between Procrastination and Subsequent Health Outcomes Among University Students in Sweden. JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2249346. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.49346. PMID: 36598789. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36598789/

Aboagye E, Lilje S, Bengtsson C, Peterson A, Persson U, Skillgate E. Manual therapy versus advice to stay active for nonspecific back and/or neck pain: a cost-effectiveness analysis. Chiropr Man Therap. 2022 May 16;30(1):27. doi: 10.1186/s12998-022-00431-7. PMID: 35578230; PMCID: PMC9109382. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35578230/

Asker M, Hägglund M, Waldén M, Källberg H, Skillgate E. The Effect of Shoulder and Knee Exercise Programmes on the Risk of Shoulder and Knee Injuries in Adolescent Elite Handball Players: A Three-Armed Cluster Randomised Controlled Trial. Sports Med Open. 2022 Jul 14;8(1):91. doi: 10.1186/s40798-022-00478-z. PMID: 35834139; PMCID: PMC9283550. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35834139/

SkillgateE, Pico-Espinosa OJ, Côté P, Jensen I, Viklund P, Bottai M, Holm LW. Effectiveness of deep tissue massage therapy, and supervised strengthening and stretching exercises for subacute or persistent disabling neck pain. The Stockholm Neck (STONE) randomized controlled trial. Musculoskelet Sci Pract. 2020 Feb;45:102070. doi: 10.1016/j.msksp.2019.102070. [Epub 2019 Oct 14]. PMID: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31655314

Bohman T, Holm LW, Hallqvist J, Pico-Espinosa OJ, Skillgate E. Healthy lifestyle behaviour and risk of long-duration troublesome neck pain among men and women with occasional neck pain: results from the Stockholm Public Health Cohort. BMJ Open. 2019 Nov 19;9(11):e031078. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031078. PMID: 31748298. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31748298