English
Meny

Yohannes Woldamanuel

Bakgrunden till mitt forskningsengagemang ligger i ett mångårigt arbete som sjuksköterska där jag mött en mängd personer med typ 2-diabetes. I dessa möten har jag sett ett stort behov av stöd för egenvård av sin sjukdom.

Personer med diabetes typ-2 löper en ökad risk för en rad olika sjukdomar. Med hjälp av egenvård kan dessa personer öka sin livskvalitet och minska risken för komplikationer av sjukdomen. Ett exempel är att göra livsstilsval som att till exempel vara fysiskt aktiv.

Min forskning fokuserar på att hitta förklaringar till hur komplikationer av typ 2-diabetes kan förhindras genom att välja hälsosamma livsstilsförändringar. Den här typen av förändringar skulle kunna ha en stor effekt både för patienten och för samhället. Målet med projektet är att stödja egenvården av fysisk aktivitet för individer med pre- och typ 2-diabetes i primärvården.

Pågående projekt

Mitt doktorandprojekt är en del av Sophia Step Study och fokuserar på att utvärdera effekten av psykisk ohälsa, underhåll av fysisk aktivitet samt utforska patienternas perspektiv på användning av elektronisk hälsa. Detta för att stödja egenvård av fysisk aktivitet med personer med pre- och typ 2-diabetes i primärvården.

Yohannes Woldamanuel

Titel
Doktorand, Med. mag, Leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inriktning hjärtsjukvård

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 20 37

E-post
yohannes@shh.se

ORCID
0000-0002-3657-7536

Avhandlingens prel. titel
Digitalt stöd för egenvård av fysisk aktivitet för personer med pre- och typ 2-diabetes.

Planerad disputation
2024

Kortfakta

A-HLR instruktör

Ledamot i likabehandlingsrådet vid Sophiahemmet Högskola

Magisterexamen i folkhälsa (Karolinska Institutet)

Nyheter och Press

De forskar för folkhälsan

Utvalda publikationer

Interventioner för patientinformation för att minska ångest hos patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen eller perkutan koronar intervention. Magisterexamensarbete i Sophiahemmet Högskolan (2020)

”Association of fruit and vegetable intakes with BMI of school children in eurpean youth heart study (EYHS)”. Magisterexamensarbete i Karolinska Institutet (2006)