English
Meny

Vanliga frågor och svar om Ladok

Här hittar du svar på vanliga frågor om studieregistersystemet Ladok.

Hur registrerar jag mig på ny kurs i Ladok, samt ser studieresultat och vilka kurser jag deltar i?

Du hittar information här.

Vilken information kan jag se i Ladok?

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används av många svenska lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok. Från och med höstterminen 2019 anmäler du dig till samtliga kurser och tentamina själv i Ladok. I Ladok ser du när läraren har registrerat att du är godkänd på ett obligatoriskt moment och en examination.

Ladok har nytt studentgränssnitt. Hur hittar jag det jag behöver?

Du hittar manualer och mer information här och här.

När registreras mina resultat i Ladok?

Under en termin med heltidsstudier läser du 30 hp under 20 veckor (motsvarande 1,5hp/vecka). I Ladok får du poäng och betyg på en kurs när examinationen och alla obligatoriska moment i en kurs är avslutade. I enstaka fall, t.ex. om en kurs löper över två terminer eller är väldigt stor kan kursen vara uppdelad i flera delar, så kallade poänggivande moduler, som genererar poäng, men vanligast är att 100% av kursen ska vara färdig innan kursen registreras som godkänd i Ladok med betyg.

Hur anmäler jag mig till tentamen?

Tentamensanmälan görs i Ladok.

I Ladok skapas tentamen som ett aktivitetstillfälle. Om du är registrerad eller omregistrerad på kursen och tentamensanmälan är öppen, så hittar du direktlänk till anmälan under ”Aktuella” på startsidan. Efter att studieperioden passerats flyttas kursen till ”Oavslutade” på startsidan. Då hittar du länk till omtentamen under ”Oavslutade”, så länge tentamensanmälan är öppen.

Anmälan krävs vid både ordinarie tentamen (kursens första examinationstillfälle) och vid omtentamen. För att delta i examination krävs anmälan senast 7 arbetsdagar före tentamenstillfället. För att delta i examination i form av hemtentamen krävs anmälan senast 2 arbetsdagar före tentamenstillfället. Som arbetsdagar räknas endast helgfria vardagar. Tentamensanmälan öppnar ca 3 veckor innan tentamensdatum. Är du osäker om din anmälan registrerats, kontakta studieadministrationen i god tid före sista anmälningsdag så kan vi kontrollera detta.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid, för vi kan inte beakta sena anmälningar.

Vilka intyg kan jag ta ut ur Ladok?

Det finns 3 olika intyg du kan ta ut: resultatintyg, registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande. Till hyresvärd, arbetsgivare och CSN behövs både registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande så de kan se samtliga kurser för hela terminen.

Hur får jag ett resultatintyg?

Du kan själv skriva ut resultatintyg via Ladok. Står det ”Inga resultat finns” betyder det att dina studiepoäng inte blivit registrerade än. Då ska du kontakta din kursledare.

Jag behöver intyg över att jag studerar för att ansöka om Mecenat-kortet. Hur gör jag?

Du kan själv skriva ut ett studieregistreringsintyg i Ladok. Du måste vara inloggad i Ladok för att kunna göra detta.

Hur får jag tillgång till mina studieuppgifter i Ladok efter att jag slutat studera?

Studenter utan aktivt studentkonto kan nu logga in i en begränsad version av Ladok för studenter: Ladok för alumner. Inloggningen sker genom att besöka www.student.ladok.se och välja Ladok för alumner. Där kan du logga in med BankID och Freja eID+.

I Ladok kan du:

  • hämta examensbevis som är utfärdade vid SHH från och med 1 januari 2024
  • se en  översikt över dina studier
  • ladda ner studieintyg

Om du läst vid flera svenska högskolor eller universitet får du tillgång till alla dina studieuppgifter med samma inloggning.

Hur ansöker jag om examen?

När du avslutat din utbildning lägger du ett ärende i e-tjänsten Kontakta studieadministrationen vid SHH och väljer kategorin ”Ansöka om examen eller utbildningsbevis”. Ansökan skickas som ett ärende till examenshandläggarna som kontrollerar att allt finns med och utfärdar din examen.

När examen är utfärdad skickas avisering från Ladok om att du kan hämta ditt examensbevis i Ladok. Meddelande om utfärdad examen skickas även i ditt ärende i e-tjänsten. Vänligen notera att vår handläggningstid vid terminsslut är 4-6 veckor.