English
Meny

Disputation: Kristina Larsson

29 september 2023 kl. 09.00

Supporting healthy movement behaviours in people with metabolic risk, prediabetes, or type 2 diabetes in primary health care

Disputation

Kristina Larsson

Digital avhandling

Datum och tid

29 september 2023 kl. 09.00

Lokal

Kristina Larsson disputerar vid Sophiahemmet Högskola
Valhallavägen 91, Hus R, Weitnersalen
Zoom: https://shh-se.zoom.us/j/69787123636

Huvudhandledare

Professor Maria Hagströmer
Karolinska Institutet

Bihandledare

Med. dr Jenny Rossen
Sophiahemmet Högskola

Professor Unn-Britt Johansson
Sophiahemmet Högskola

Docent Åsa Norman
Karolinska Institutet

Opponent

Docent Stephanie Bonn
Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Docent Åsa Thornberg
Lunds Universitet

Docent Lars Jerdén
Uppsala Universitet

Docent Jenny Stern
Sophiahemmet Högskola