English
Meny

Kristina Larsson

Jag har ett starkt intresse för fysisk aktivitet och hur det påverkar vår hälsa. Vi vet att fysisk aktivitet kan förbygga utvecklingen av flertalet folksjukdomar, som till exempel cancer och typ 2-diabetes. Trots detta är det många som inte är tillräckligt aktiva. Att ändra sitt beteende och bli mer fysiskt aktiv, och dessutom behålla den nya vanan, är svårt och utmanande. Därför behöver vi hitta effektiva och evidensbaserade metoder för att kunna stötta personer till en ökad fysisk aktivitet.

Målet med min forskning är att undersöka hur primärvården kan stötta individer med metabola riskfaktorer (t ex högt blodtryck) att öka sin fysiska aktivitet. Dessutom studerar jag om det kan vara effektivt för personer med typ 2-diabetes att använda stegräknare och att få extra rådgivning för att bli mer aktiva.

Pågående projekt

Sophia Step Study är ett projekt för personer med typ 2-diabetes och prediabetes (risk att utveckla typ 2-diabetes). I projektet studeras om stegräknare tillsammans med rådgivning har någon effekt på fysisk aktivitet och andra hälsoparametrar som till exempel blodsocker. Vi tittar även på vilka individer som får bäst effekt av att använda stegräknare, förändring av fysisk aktivitet över tid, samt undersöker hur personal inom hälso- sjukvården upplever att stötta patienter till ökad fysisk aktivitet.

Kristina Larsson

Titel
Doktorand, Hälsopedagog

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
08-406 28 63, 070-0891914

E-postadress
kristina.larsson@shh.se

ORCID
0000-0003-4361-6502 

Avhandlingens titel
Supporting healthy movement behaviours in people with metabolic risk, prediabetes, or type 2 diabetes in primary health care

Planerad disputation
2023