Meny

Länksamling och temalistor

Länkar

Folkhälsa

EU:s hälsoportal – Uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå

Folkhälsoguiden –  Region Stockholm

Folkhälsomyndigheten

Gap minder

Socialdepartementet

WHO Europa

Forskning

Avhandlingar.se

Codex – Samling av regler och riktlinjer för forskning. Uppsala universitet.

Diva – Databas över avhandlingar i fulltext från ett antal nordiska universitet

Forskning.se – Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation. Forskning.se ägs och utvecklas av åtta myndigheter och stiftelser som finansierar forskning

Karolinska Institutet Open Archive – Karolinska Institutets avhandlingsdatabas

National Institute of Nursing Research – USA

Uppsatser.se

Vetenskapsrådet – Statlig myndighet med nationellt ansvar att utveckla svensk grundforskning

Omvårdnad

Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Svensk sjuksköterskeförening

Historia

Clendening History of Medicine Library: Nightingale Letters  – Medicinhistorisk webbsida som har lagt ut bland annat Florence Nightingales korrespondens på nätet.

Humor i vården

Nursetoon

Evidensbaserad omvårdnad

Evidence-based nursing – Tidskrift

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

TRIP – Turning research into practice – Meta-sökmotor som söker i högkvalitativa källor för evidenbaserad medicin

Länksamlingar

Nursing Theory and Research

Utarbetad av en internationell grupp som samlar information om länkar inom omvårdnadsforskning. Här finns många länkar till material om omvårdnadsteoretikerna.

Ordböcker

Länkarna till ordböcker är flyttade till sidan Skriva och publicera.

Statliga publikationer, lagar & författningssamlingar

Statliga publikationer

Propositioner och andra publikationer

Statens offentliga utredningar (SOU)

Rättskällor – lagar och författningar

Lagrummet – Portalen till svensk rättsinformation

Arbetsmiljöverket – Lag och rätt – AFS

Läkemedelsverket – Lagar och regler

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd – HSLF-FS och SOSFS

Svensk författningssamling SFS

Statistik

Nationell

Arbetsmarknadsstatistik – Arbetsförmedlingen

Folkhälsomyndigheten – Folkhälsorapportering & statistik

Socialstyrelsens statistik

Statistiska centralbyrån – SCB

Sveriges kommuner och landsting – statistik

Universitetskanslerämbetet – Statistikdatabas om högskolan

Internationell

CIA World Fact Book – statistik om alla länder: bl.a. födelsetal, dödstal, åldersfördelning, förväntad livslängd, förekomst av AIDS

EU:s hälsoportal – uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå

United Nations Statistics Division

World Health Organization Statistics