Meny

Länksamling och temalistor

Allmänna länkar

Forskning

Avhandlingar.se

På avhandlingar.se kan du söka avhandlingar

Codex

Regler och riktlinjer för forskning. Uppsala universitet och Vetenskapsrådet

Diva

Databas över avhandlingar i fulltext från ett antal nordiska universitet

Forskning.se

Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation. Forskning.se ägs och utvecklas av åtta myndigheter och stiftelser som finansierar forskning

Karolinska Institutet Open Archive

Karolinska Institutets avhandlingsdatabas

Libris uppsök

Examensarbeten och uppsatser i fulltext

National Institute of Nursing Research

USA

Uppsatser.se

På uppsatser.se kan du söka uppsatser och examensarbeten

Vetenskapsrådet

Statlig myndighet med nationellt ansvar att utveckla svensk grundforskning

Ordböcker

Länksamlingar

Ordboken.nu

Ordböcker – Språkrådets länklista

Allmänna ordböcker

Bab.la – svensk-engelsk ordbok

Cambridge dictionary online

Norstedts svensk-engelska ordbok

Svenska.se – Sök i tre ordböcker på en gång: Svenska Akademiens ordbok SAOB, Svenska Akademiens ordlista SAOL och Svensk ordbok.

Svenska datatermgruppen

Lexin – Lexikon på svenska, engelska och femton olika minoritetsspråk

Svensk-engelsk ordbok för utbildnings- och forskningsområdet – Universitets- och högskolerådet

Your dictionary.com

Medicinska ordböcker

Medicinsk ordbok – Grundar sig på boken Medicinsk fickordbok

Understanding Medical Words: A Tutorial from the National Library of Medicine

Nursing abbreviations – Förkortningar inom omvårdnad på engelska

Svensk MeSH – Svensk översättning av MeSH-termer. Karolinska Institutet

Who-named-it

Statliga publikationer, lagar & författningssamlingar

Statliga publikationer

Propositioner och andra publikationer

Statens offentliga utredningar (SOU)

Rättskällor – lagar och författningar

Lagrummet – Portalen till svensk rättsinformation

Arbetsmiljöverket – Lag och rätt – AFS

Läkemedelsverket – Lagar och regler

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd – HSLF-FS och SOSFS

Svensk författningssamling SFS

Statistik

Nationell

Arbetsmarknadsstatistik – Arbetsförmedlingen

Folkhälsomyndigheten – Folkhälsorapportering & statistik

Socialstyrelsens statistik

Statistiska centralbyrån – SCB

Sveriges kommuner och landsting – statistik

Universitetskanslerämbetet – Statistikdatabas om högskolan

Internationell

EU:s hälsoportal – uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå

United Nations Statistics Division

World Health Organization Statistics

Medicin och omvårdnad

Medicin: allmänt

Folkhälsa

EU:s hälsoportal – Uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå

Folkhälsoguiden –  Region Stockholm

Folkhälsomyndigheten

Gap minder

Socialdepartementet

WHO Europa

Omvårdnad

Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing

Svensk sjuksköterskeförening

Historia

Clendening History of Medicine Library: Nightingale Letters

Medicinhistorisk webbsida som har lagt ut bland annat Florence Nightingales korrespondens på nätet.

Humor i vården

Nursetoon

Nursing & medical humor links

Evidensbaserad omvårdnad

Evidence-based nursing – Tidskrift

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

TRIP – Turning research into practice – Meta-sökmotor som söker i högkvalitativa källor för evidenbaserad medicin

Länksamlingar

Allnurses.com

Diskussionsforum, chat, jobbannonser, länktips mm.

Nursing Theory and Research

Utarbetad av en internationell grupp som samlar information om länkar inom omvårdnadsforskning. Här finns många länkar till material om omvårdnadsteoretikerna.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen