English
Meny

Biblioteksinformation till studenter angående bibliotekskatalogen samt databaser och artiklar

Bibliotekskatalogen

Bibliotekskatalogen är inte tillgänglig via vår hemsida vilket innebär att du inte kan söka efter böcker, logga in och se dina lån, göra omlån eller använda blanketten för bokreservationer.

Böcker som inte är reserverade lånas automatiskt om av bibliotekspersonalen.

Reservationsblanketten hittar du via vår hemsida under Låna och beställa: https://a.entergate.se/sophiahemmet/reservationer

Artiklar och databaser

Nu fungerar återigen VPN för att nå de databaser som biblioteket erbjuder högskolans studenter!

Nätverket Eduroam finns på alla högskolor och universitet. Om du är inloggad med din SHH inloggning kan du via nätverket Eduroam söka och komma åt Sophiahemmet högskolas databaser och artiklar.

Sjukhusbiblioteken har tillgång till databaser för de studenter som arbetar eller gör VFU där.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta biblioteket via vår epost biblioteket@shh.se, telefon 08-406 2885, eller på plats i biblioteket, se vår webbsida för öppettider.