English
Meny

Vetenskapsfilosofi, forskningsetik och informationskompetens

Forskarutbildningskurs

5 hp Forskarnivå Trekvartsfart

Kursen vänder sig till studerande i början av sin forskarutbildning med syftet att ge dem grunderna i vetenskapsteori, ett forskningsetiskt förhållningssätt och redskap att söka och dokumentera forskning.

Den omfattar åtta kursdagar, ett examinationsseminarium och varvas med enskilt arbete eller grupparbete med studieuppgifter relevanta för den individuella studieplanen.

Fakta om kursen

Ges som
Forskarutbildning

Utbildningskostnad
Ingen kostnad

Omfattning
5 högskolepoäng
Trekvartsfart

Kursperiod
2021-09-20 – 2021-10-08
2021-11-08 – 2021-11-26

Sista anmälningsdag
6 september 2021

Upplägg

Kursen ges på halvfart där kursdagar på Campus varvas med studentaktiverande undervisningsmoment på distans.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att den forskarstuderande är antagen till utbildning på forskarnivå. Första prioritet gällande urval är forskarstuderande vid Sophiahemmet Högskola. Andra prioritet har forskarstuderande från andra högskolor och universitet.

Innehåll

– Centrala vetenskapliga och vetenskapsteoretiska begrepp
– Kunskapssyn inom vårdvetenskap
– Forskningsetiska riktlinjer, lagar och överväganden
– God sed och oredlighet i forskning
– Vetenskapligt författarskap
– Vetenskaplig publicering
– Informationssökning
– Referenshantering
– Presentationsteknik

Kursledare