English
Meny

Kursplaner och kurslitteraturlistor Sjuksköterskeprogrammet

Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet HT22

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng (Programkod VGSS3)

Utbildningsplan

Omvårdnadsvetenskapens teoretiska grund 7,5hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Människans anatomi och fysiologi 7,5hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Sjuksköterskan som professionell yrkesutövare 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Grundläggande farmakologi och omvårdnad 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista