Meny

Kursplaner och kurslitteraturlistor Sjuksköterskeprogrammet

Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet HT21

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan

Omvårdnadsvetenskap Baskurs 10 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Medicinsk vetenskap Baskurs 15 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Introduktion till psykologi, livsåskådning och vetenskaplig metod 5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista