English
Meny

Bidrag för studenter

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka ur de stiftelser som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter oavsett programmets omfattning eller längd, d v s gäller även de studenter som går påbyggnadsutbildningar. Vänligen observera kriterierna för varje stiftelse.

Stiftelser

Augusta Karlsson Fond

Utdelas till i Småland födda ekonomiskt behövande studenter vid Sophiahemmet Högskola och främst till dem som är födda i Växjö eller Vetlanda som hjälp till deras utbildning.

Kriterium Ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

Samstiftelsen Professor Gustav Söderlunds fond II

Stipendier till studenter vid Sophiahemmet Högskola, vilka under sin utbildning är i behov av ekonomisk hjälp.

Kriterium Ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

Samstiftelsen för rehabilitering

Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller tids vila.

Kriterium Ekonomiskt behövande
Ansökningsdatum 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till FVO

Stiftelsen Brita Svenssons Stipendiefond

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka Stiftelsen Brita Svenssons Stipendiefond som är knutet till lärosätet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter på grund- eller avancerad nivå samt Silviautbildningar.

Syftet är att stimulera studenter till innovations- och utvecklingsarbeten under studietiden exempelvis genom deltagande i studieresor, konferenser, sommarkurser eller andra former av utvecklingsinsatser för att gynna kunskapsspridning inom framtidens hälsa, vård och omsorg.

Kriterium Samtliga kurser ska vara genomförda med godkänt resultat fram till ansökningsdag
Ansökningsdatum
 1 augusti – 1 oktober för HT 23 och 1 januari – 1 mars för VT 24
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till Sophiahemmet, ideell förening

För nyexaminerade Sophiasystrar

Stiftelsen Gösta och Gunhild Åhléns stipendiefond

Stipendier till nyexaminerade sjuksköterskor från Sophiahemmet Högskola, vilka visat särskild fallenhet för sjuksköterskeyrket. Stipendierna ska avse vidareutbildning. Med nyexaminerad avses student vid Sophiahemmet Högskola som examinerats under de senaste 12 månaderna.

Kriterium Nyexaminerad Sophiasyster
Ansökningsdatum 1 april och 1 oktober
Beslut och utbetalning Början av juni och december årligen
Ansökan skickas till Sophiahemmet, ideell förening