English
Meny

För studenter

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka ur de stiftelser som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter oavsett programmets omfattning eller längd, d v s gäller även de studenter som går påbyggnadsutbildningar. Vänligen observera kriterierna för varje stiftelse. Bristfällig eller felaktigt ifylld ansökan beaktas ej. Stipendiebeslut kan inte överklagas.

Stiftelser

Samstiftelsen Professor Gustav Söderlunds fond II

Stipendier till studenter vid Sophiahemmet Högskola, vilka under sin utbildning är i behov av ekonomisk hjälp.

Kriterium Student som är behövande
Ansökningsperiod: 1 mars – 1 april och 19 augusti – 1 oktober
Beslut och utbetalning: Så fort ansökningarna har behandlats
Ansökan skickas till: E-tjänster | Sophiahemmet Högskola (shh.se)

Augusta Karlsson Fond

Utdelas till i Småland födda behövande sköterskeelever vid Sophiahemmet Högskola, företrädesvis till dem som är födda i Växjö eller Vetlanda, som hjälp till deras utbildning.

Kriterium: Behövande elev (sjuksköterska på grundnivå eller i fortsättningsutbildning) från Småland, företrädesvis Växjö eller Vetlanda.
Ansökningsperiod: 1 mars – 1 april och 19 augusti – 1 oktober
Beslut och utbetalning: 
Så fort ansökningarna har behandlats
Ansökan skickas till: E-tjänster | Sophiahemmet Högskola (shh.se)

Helge A:son Johnsons fond

Bidrag till kostnader för fortsatt grund- och vidareutbildning.

Kriterium: Sophiasystrar, sjuksköterskeelever eller i andra hand vid Sophiahemmet anställd sjukvårdspersonal.
Ansökningsperiod: 1 mars – 1 april
Beslut och utbetalning: Så fort ansökningarna har behandlats
Ansökan skickas till: E-tjänster | Sophiahemmet Högskola (shh.se)

Samstiftelsen för rehabilitering

Bidrag till Sophiasystrar och studenter vid Sophiahemmet Högskola som är i behov av ekonomiskt stöd eller efter sjukdom är i behov av rehabilitering eller tids vila.

Kriterium: Ekonomiskt behövande
Ansökningsperiod: 1 mars – 1 april och 19 augusti – 1 oktober
Beslut och utbetalning: Så fort ansökningarna har behandlats.
Ansökan skickas till: FVO

Stiftelsen Brita Svenssons Stipendiefond

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka Stiftelsen Brita Svenssons Stipendiefond som är knutet till lärosätet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter på grund- eller avancerad nivå samt Silviautbildningar.

Syftet är att stimulera studenter till innovations- och utvecklingsarbeten under studietiden exempelvis genom deltagande i studieresor, konferenser, sommarkurser eller andra former av utvecklingsinsatser för att gynna kunskapsspridning inom framtidens hälsa, vård och omsorg.

Kriterium: Samtliga kurser ska vara genomförda med godkänt resultat fram till ansökningsdag
Ansökningsperiod:
22 januari – 1 april och 19 augusti – 1 oktober
Beslut och utbetalning: Början av juni och december årligen
Ansökan görs här: E-tjänsten