English
Meny

Viktigt steg mot öppet vetenskapssystem

Sophiahemmet Högskola är det andra svenska lärosätet som antagit en policy för forskningsdata. Policyn utgår från riktlinjerna för en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata som organiseras av Svensk nationell datatjänst (SND). Syftet är att alla forskare ska följa tydliga riktlinjer för tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material.

Utgångspunkten för att ha en tydlig policy är de s.k. FAIR-principerna, som innebär att forskningsdata ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interoperable), och återanvändningsbara (Reusable). Principerna antogs av EU:s medlemsländer 2016 och har blivit ledord för god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata nationellt och internationellt för både forskningsprogram och finansieringsprinciper.

För Sophiahemmet Högskola är detta ett viktigt steg i det fortsatta kvalitetsarbetet där implementeringen av policyn integreras i forskarutbildningen. Dessutom får alla forskare som är verksamma vid lärosätet stöd och resurser för att hantera, lagra, bevara och tillgängliggöra forskningsdata på ett korrekt sätt.

En tydlig policy är en viktig del i högskolans värdegrund som utmärks av akademisk frihet, kvalitet, integritet, etik och transparens.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.