English
Meny

Vi tar samhällsansvar i coronans tid

Under coronakrisens tid har högskolans roll varit extra påtaglig. Varje dag har våra forskare, lärare och studenter bedrivit utbildning i nya former och forskning inom hälsa. Permitterad personal från andra sektorer har omskolats. Samtidigt med detta har såväl lärare som studenter jobbat extra för att vårda Covid-19 patienter.

I coronans tid har fördelarna med Sophiahemmets unika organisation och roll blivit extra tydlig. Vi är det enda lärosätet i Sverige som har en gemensam ledning med ett sjukhus. När pandemin var ett faktum kunde vi omedelbart kroka arm med varandra och nyttja de uppenbara synergieffekterna med vården och akademin sida vid sida. Ledorden har varit kraftsamling, solidaritet, lösningsförmåga och korta beslutsvägar.

Utbildning och forskning är ett lärosätes självklara ansvar. Det som kanske är mindre känt utanför de akademiska kretsarna, är att högskolelagen också anger att lärosätenas uppgift är att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta för samhället.

Den massmediala uppmärksamheten nationellt och internationellt för Sophiahemmet Högskolas insatser har varit explosionsartad. Det är inte ett självändamål men ett ansvar att bidra med korrekt och saklig information baserad på vår kunskap och erfarenhet. Genom att förmedla goda exempel har vi påverkat och fått möjlighet att göra ännu mer för samhället. Exempel på det är ökade forskningsanslag, utökat utbildningsuppdrag, rekordstort ansökningstryck och mätbar samhällsnytta.

Vi står starka tack vare alla fantastiska medarbetare och studenter som varje dag bidrar till Sophiahemmet Högskola och framtidens hälsa!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.