English
Meny

Vård i högteknologisk miljö

Den 16:e maj firade den medicintekniska branschorganisationen Swedish Medtech 50 år och jag fick möjligheten att göra en tillbakablick av vårdens utveckling under de senaste 50 åren – en exposé av lyckad innovation.

På Sophiahemmet har vi lång tradition av teknisk utveckling. Här genomfördes den första operationen med strålkniven och här startade Sveriges första privata IVF-klinik. Inom kort invigs Mandometerkliniken som använder en speciellt utarbetad behandlingsmetod förpersoner med ätstörningar.

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor görs det tydligt att sjuksköterskan självständigt ansvarar för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. Dessutom ska den legitimerade sjuksköterskan ha kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap som har betydelse för patientens omvårdnad och även förstå vad hållbar utveckling betyder i hälso- och sjukvården.

Reformerna, forskning- och innovationsutvecklingen liksom utbildningen har genomgått förändringar som lett till ökad livslängd, förbättrade vårdresultat, ökad patientsäkerhet och inte minst ett paradigmskifte när det gäller patientens ställning i olika vårdsammanhang. För att bidra till en jämlik vård måste vi som utbildar blivande sjuksköterskor integrera omvårdnad med högteknologiska behandlingsmetoder som är avgörande för patientens hälsa och välbefinnande. På Sophiahemmet Högskola startar vi till hösten en skräddarsydd utbildning i akut hjärtsjukvård, vi utvecklar våra specialistsjuksköterskeprogram inom akutsjukvård och ambulanssjukvård. Dessutom är vi i full gång med att förbereda ett reformerat sjuksköterskeprogram 2021. Det är några exempel på hur vi fortsätter vår långa tradition av att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

 

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.