English
Meny

Utbildning med extra stort ansvar

Varmt välkomna alla studenter och medarbetare till en ny termin vid en samhällsbärande högskola!

Alla vi som verkar inom hälso- och sjukvården är förebilder och behöver därmed bidra till bästa möjliga hälsa och ansvarstagande på alla plan. Detta innebär ett ökat ansvar just nu och just för oss i dessa pandemitider.

Eftersom COVID-19-pandemin fortsätter påverka Sverige och världen, kommer Sophiahemmet Högskola under höstterminen att bedriva digital undervisning på distans när det går, och på plats i högskolans lokaler när det behövs.

Det finns inget universellt recept för hur man öppnar en högskola utifrån dessa förutsättningar, men återgången till delvis campusförlagd utbildning måste ske på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att skydda vår och andras hälsa. En säker återgång är ett lagarbete som medför att både studenter och medarbetare behöver vara uppmärksamma och flexibla inför det faktum att viruset kan komma att spridas när säkerhetsåtgärder lättas upp i samhället. Vi måste alla ta vårt personliga ansvar – oavsett om det är på högskolan eller på någon annan plats.

Sophiahemmet Högskolas uppgift är att ansvara för utbildningskvaliteten och den studiesociala situationen för alla studenter. Högskolan kommer att förlägga de delar av undervisningen som är särskilt viktiga för att få kunskap och kompetens att arbeta inom sitt expertområde inom sjukvården  på campus. Vi har under våren och sommaren förberett verksamheten så att den kan genomföras inom ramen för myndigheternas rekommendationer: utan större samlingar och med fysisk distansering. Våra lärare har jobbat hårt med att designa kurser och moment så att de fungerar i ett kombinationsformat mellan campus och på distans. Färdighetsträning och praktik i vården (verksamhetsförlagd utbildning) som är avgörande delar av utbildningen kommer bedrivas enligt riktlinjer från kliniskt träningscenter (KTC) och Region Stockholm.

Sophiahemmet Högskola utgår från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta som gäller till och med årsskiftet

Några av de mer specifika åtgärder som vi nu inför är:

  • Ny teknik anpassade för zoom-föreläsningar har installerats i undervisningslokalerna
  • Lokalerna har anpassats och utrustats med handsprit, dekaler, avståndsmarkeringar, plexiglas och utökad städning
  • Matlådor för inköp som kan värmas i studentutrymmenas mikrovågsugnar

Med det sagt – välkomna igen till en ny termin!

 

 

 

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.