English
Meny

Utbildning för integration

I veckan startade den femte omgången av högskolans Introduktionsutbildning i svensk hälso- och sjukvård. Hittills har 127 läkare och sjuksköterskor från 39 länder fått teori och praktik på Sophiahemmet. Något som kortat tiden avsevärt för dem att få svensk legitimation och arbete inom vården.

Till höstens omgång blev 33 läkare och sjuksköterskor antagna till utbildningen. Två av dessa kommer ges möjlighet att få stipendier vid kursens slut sponsrat av Svenska Taxiförbundet som representerades av förbundsordförande Chris Heister och förbundsdirektör Claudio Skubla.

I början av 2020 redovisade Sophiahemmet Högskola rapporten Arbetskraftspotentialen bland nyanlända med vårdutbildningar utanför EU/EES på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Andelen utrikes födda akademiker i Sverige är en stor och viktig grupp. Dock är de kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa akademiker eller så blir de fast i jobb som inte kräver högskoleexamen. I dagsläget främjas integration genom en rad insatser från olika departement i regeringskansliet, olika myndigheter, kommuner och regioner, universitet och privata aktörer samt intresseorganisationer. Det är mångmiljonbelopp som investeras men utan tydlig synkronisering eller samlad uppföljning eller utvärdering av effekterna. Flera insatser är viktiga samtidigt. Centralt med snabbare etableringsinsatser bör fokus ligga på satsningar på språkutbildning och kompletterande utbildningar, vilket har visat sig effektiva på såväl kort som lång sikt.

Det som varit avgörande framgångsfaktor för denna skräddarsydda intensivutbildning har varit att vi krokat arm med rekryteringsbolaget Novare Potential som profilerat sig genom att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden. Andra viktiga samverkanspartners innefattar fackförbund, professionsföreningar, myndigheter och branschorganisationer. Sist, men inte minst, så har deltagarna gjort allt som stått i deras makt för att uppfylla kraven för svensk legitimation och därmed kunna bidra till det svenska samhället med sin kompetens.

Vi välkomnar våra nya kollegor från jordens alla hörn!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.