English
Meny

Sophiahemmets Högskolas kvalitetsarbete godkänt

Universitetskanslersämbetets granskning av högskolans kvalitetssystem har pågått sedan 2018 och i dag kom beslutet att vi fått godkänt med förbehåll.

Granskningen utgår från högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). De områden som utvärderas genom självvärdering och platsbesök är:

  • Styrning och organisation
  • Förutsättningar
  • Utformning
  • Genomförande och resultat
  • Student- och doktorandperspektiv
  • Arbetsliv och samverkan
  • Jämställdhet

De positiva omdömen som lyfts fram är bland annat att vår modell är etablerad god praxis för kvalitetsarbete inom europeisk högre utbildning, att vi har en systematisk belysning av kvalitetskulturen, en standardiserad introduktionsprocess för nyanställda, aktiv kollegial dialog med låg tröskel för deltagande och en stödjande och studentcentrerad miljö. Av det som vi behöver jobba vidare med är framförallt att implementera ett kvalitetssystem för den nyligen startade forskarutbildningen, vilket vi redan har på gång.

UKÄ framhöll att våra studenter ges möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation liksom att vi säkerställer att utbildningarna är användbara och utvecklar deras beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Genom att fortsätta sträva mot allra högsta kvalitet i hela vår verksamhet kommer Sophiahemmet Högskola fortsätta vara en viktig aktör för att bidra till framtidens kompetensförsörjning inom vården och till Sverige som kunskapsnation.

Läs mer om Sophiahemmet Högskolas kvalitetssäkringsarbete här.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.