English
Meny

Sophiahemmet Högskola tar ökat ansvar för klimatet

Högskolesektorn har ett omfattande ansvar att utveckla kunskap om hållbarhetsfrågorna och deras lösningar. Att skjuta ansvaret vidare till kommande generationer duger inte. Därför måste vi nu agera på flera nivåer samtidigt.

De globala målen Hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla och Hållbar konsumtion och produktion står i fokus för Sophiahemmet Högskolas bidrag till Agenda 2030. Slutbetänkandet från regeringsuppdraget från Agenda 2030-delgationen är på remiss och det är dags att alla lärosäten tar helhetsgrepp om sitt hållbarhetsarbete. Idag lanseras exempelvis en viktig del där 36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk för att sänka de egna utsläppen. Sophiahemmet Högskola är ett av de lärosäten som ställer sig bakom det.

Ett hållbart samhälle är jämställt där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Högskolans utbildningar och forskning är ett viktigt bidrag till detta. Vår verksamhet ska leda till att vårdens professioner bidrar till en bättre hälsa, vård och omsorg med patienten i centrum.

Den senaste veckan examinerade och diplomerade vi hundratals sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är socionomer som genomgått en specialistkurs -”Den äldre människan i ett socialt perspektiv”- för att stärka vården för demenssjuka. En annan viktig milstolpe som uppnåtts är att UKÄ meddelat att de rekommenderar regeringen att högskolan ska få rätt att utfärda magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Nu väntar snart Almedalsveckan för fortsatta dialoger kring Agenda 2030, högskolesektorn och vården. Sedan blir det sommarlov!

 

 

 

 

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.