English
Meny

Sophiahemmet Högskola möter samhällsbehoven

Det är påtagligt att vi är inne i ett valår och de frågor som är fokus för kommande valrörelse är hälso- och sjukvård, trygghet och integrationsfrågor.

Kompetensförsörjningen för vården är en extremt angelägen fråga och Socialstyrelsen konstaterade i sin årliga rapport att det fortfarande råder brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Det pågår ett flertal utredningar kring detta på uppdrag av både Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet där vi på Sophiahemmet är delaktiga på olika sätt. Vi har också haft möjlighet till dialog direkt med utredare och beslutsfattare och för några veckor sedan var Socialminister Annika Strandhäll och besökte oss.

Alla lärosäten har nu lämnat in sina budgetunderlag till regeringen för perioden 2019-2021. Det är lätt att motivera vårt bidrag till vårdens utmaningar där forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet är helt avgörande. Andra viktiga exempel som vi lyfter fram som bidrar till samhällsutmaningarna är flera av våra nystartade utbildningar; för kontaktsjuksköterskor i cancervården, demensutbildning för biståndsbedömare och vårt ökade söktryck för demensutbildning för undersköterskor.

En fördel vi har som enskild utbildningsanordnare är att vi snabbt kan anpassa oss till den stora efterfrågan att ta fram skräddarsydda utbildningar för olika aktörer och behov. Det faktum att vi är den enda högskolan i Sverige som har både högskola och sjukvårdsverksamhet med samma huvudman är en unik styrka som vi kan nyttja. Socialministerns slutsats efter sitt besök hos oss är något vi kan ta med oss: ”Sophiahemmet är helt klart en viktig aktör och unikt på det sättet verksamheten drivs med högskola, sjukhus och forskning”

Som ambassadör för Sophiahemmet är det fantastiskt att så många visar intresse och imponeras över allt vi åstadkommer. Vårt gemensamma uppdrag ska vara till nytta för patienter, deras närstående och samhället!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.