English
Meny

Sophiahemmet Högskola bidrar på många plan

Jag känner en stor stolthet över allt vi åstadkommer tack vare våra kompetenta och engagerade medarbetare och studenter. Detta manifesterades bland annat i att vi på vår examenshögtid i Blå hallen promoverade högskolans första hedersdoktor – Prinsessan Christina, Fru Magnuson – vilket är ett kvitto på att vi utvecklat oss till en modern akademisk högskola som numera även har examensrätt på forskarnivå.

Likaså ger vi ett viktigt bidrag till samhället genom alla de sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor som examinerades för att verka inom hälsa- vård och omsorg. En ny termin har startat och jag har haft förmånen att hälsa våra nya, förväntansfulla studenter välkomna och garanterar att vi ska göra allt för att högskolan ska motsvara deras högt ställda förväntningar.

Biobanksutredning klar
Sedan 2016 har jag haft ansvaret att leda en regeringsutredning för att ta fram en ny reglering för Sveriges biobanker. I Sverige finns idag 450 biobanker med 150 miljoner sparade prover – exempelvis blod, celler, vävnader som tagits på patienter inom hälso- och sjukvården. Varje år tillkommer cirka tre till fyra miljoner nya prover.
Jag har nu lämnat över slutbetänkandet till statsrådet Annika Strandhäll. Det innefattar många förslag som ska göra det enklare och mer ändamålsenligt för dem som arbetar med biobanker. Dessutom föreslår vi att biobanksprover inte ska kunna användas i brottsutredningar och utredning av föräldraskap.
En viktig slutsats och konkret förslag är att inrätta ett nationellt biobanksregister som skulle leda till högre kvalitet i vården, bättre patientsäkerhet och stärka Sverige som forskningsnation inom livsvetenskaper. Det positiva med utredningen är viljan till samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin, industrin och patientföreträdare. Våra förslag kommer att ge stora möjligheter för vården och forskningen och samtidigt värna integritet och självbestämmande för patienterna.

Rektorsmöte med minister
I januari hade Sveriges alla rektorer sitt årliga möte med Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning) i regi av Universitetskanslersämbetet. Vår sektor fick beröm av ministern som underströk att det behövs universitet- och högskolor i hela landet. Visserligen är förtroendet för forskning väldigt högt (över 80 procent) bland medborgarna. Men enligt den senaste mätningen av Vetenskap och Allmänhet så minskar den bland kvinnor, vilket stämmer till eftertanke. Likaså är det endast 22 procent av kvinnorna mellan 16 och 29 år som kan tänka sig att bli forskare att jämföra med 44 procent av de tillfrågade männen.

Vi är i takt med tiden
Med detta i åtanke är Sophiahemmet Högskolas bidrag än viktigare. Vi ligger helt i takt med tiden med utbildning- och forskningsfokus inom vårdvetenskap som ska möta kompetensbehoven inom hälso- och sjukvårdssektorn. Likaså har vårt unika program för nyanlända läkare de senaste två åren bidragit till integration och samhällsnytta. Jag kan inte nog understryka hur fantastiskt roligt det är att leda en högskola som deltar i denna utveckling!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.