English
Meny

Sophiahemmet bidrar till regeringens forskningspolitik

Två regeringsföreträdare har besökt Sophiahemmet de senaste veckorna. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Socialminister Lena Hallengren. Det har gett oss möjlighet att framföra hur vi kan bidra till den kommande forskningspropositionen som beslutas av riksdagen 2020.

Målsättningen med regeringens förfrågan om underlag från hundratals aktörer är att fortsätta försvara Sverige som en ledande forskningsnation, att värna den fria forskningen och att forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar. En rad utredningar under det senaste året har kommit med förslag som främjar framtidens vård och säkrar vårdkompetensen såsom Framtidens specialistsjuksköterska, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, Framtidens vårdkompetens, En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Sophiahemmet Högskola lyfter vikten av att en aktiv och tydlig forskningspolitik för hälso- och sjukvården är en förutsättning för att säkra kunskaps- och kompetensbehov för en ändamålsenlig, säker och jämlik vård. Forskningsanknuten utbildning är avgörande för kvalitet i hälsa, vård och omsorg och satsningar på hälsofrämjande insatser av olika slag är grunden för ett välfärdssamhälle.

För att kunna verka för detta så har Sophiahemmet Högskola tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Röda Korsets Högskola skickat ett gemensamt underlag till regeringen där vi påtalar att anslagsfördelningen till våra lärosäten inte är likvärdig jämfört med statliga lärosäten. Våra lärosäten erhåller 1/3 lägre anslag per student vilket allvarligt påverkar våra förutsättningar att bedriva forskningsanknuten utbildning. Från Sophiahemmets sida har vi därutöver framfört att vi gärna ser ett utökat uppdrag från regeringen för att utbilda ännu fler specialistsjuksköterskor. Vi har alla förutsättningar att göra det utifrån vårt höga söktryck, en mycket hög prestationsgrad, kompetenta lärare och forskare och väldigt nöjda studenter.

Vi håller tummarna!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.