English
Meny

Sjuksköterska – ett framtidsyrke

Förra veckan rapporterade Universitets- och högskolrådet att antagningen ökat med tio procent till höstens utbildningar jämfört med höstterminen 2019.

Den utbildning som ökat allra mest är sjuksköterskeprogrammen som har 28 procent fler sökande. Sophiahemmet Högskola sticker ut med en 38-procentig ökning. Det är ett fantastiskt betyg på vår tydliga utveckling och höga kvalitet inom forskning, utbildning och samverkan.

Ökningen till landets utbildningar är en konsekvens av att COVID-19-pandemin försämrat läget på arbetsmarknaden och att fler personer därmed väljer att satsa på en högskoleutbildning. Det överväldigande söktrycket till att bli just sjuksköterska kan med stor sannolikhet också hänföras till pandemin som ökat förståelsen för att för att det är ett otroligt viktigt, utmanande och stimulerande jobb. När sjuksköterskor själva fått svara på en undersökning om vad som stimulerar dem så listar de: mötet med människor, att kunna hjälpa till, omväxlande arbetsuppgifter, att göra skillnad och nytta, samarbete med kollegor och att känna sig behövd och uppskattad. En person som formulerat detta på ett mycket starkt sätt är specialistsjuksköterskan Eveline Jacobsen i radioprogrammet Sommar i P1 som beskriver hur hon drivs av att ”göra allt hon kan för patienterna”.

Vi på Sophiahemmet Högskola ska göra allt vi kan för våra studenter!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.