English
Meny

Regeringens budgetsatsningar påverkar högskolan

I veckan presenterade Matilda Ernkrans (minister för högre utbildning och forskning) budgetpropositionen 2020 för alla rektorer i Sverige. Det är första gången som fyra politiska partier (S, MP, L, C) lägger fram en gemensam budget enligt den överenskommelse som slöts i det så kallade Januariavtalet.

Fem nya välfärdsmiljarder ska skjutas till och en välfärdskommission ska inrättas. Flera viktiga satsningar relaterar direkt till vår verksamhet på Sophiahemmet Högskola:

  • De som studerar till specialistsjuksköterska ska kunna göra det med bibehållen lön
  • Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor ska inrättas
  • Distansutbildning ska utökas
  • Fler ska komma i arbete
  • Fler undersköterskor ska stimuleras att arbeta inom äldreomsorgen

Vårt höga söktryck på specialistsjuksköterskeprogrammen, vår långa erfarenhet av distansutbildning, vår utbildning för undersköterskor inom demensområdet och vår utbildning för integration är konkreta exempel på där vi kan bidra till att regeringens målsättning.

Det som fortfarande bekymrar oss är det faktum att vi får betydligt mindre pengar per student än de statliga lärosätena. Snart är det dags att skicka in underlag för en kommande långsiktig forskningsproposition. Det ger oss möjlighet att få gehör för att alla lärosäten borde ha samma ersättningsnivåer för likvärdiga utbildningar.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.