English
Meny

"Med delaktighet och samverkan når vi målen"

De senaste veckorna har vi välkomnat flera hundra nya studenter som i hård konkurrens blivit antagna till våra utbildningar. Alla program på Sophiahemmet hade rekordstort ansökningstryck och om några år så kommer nya sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och forskare kunna bidra till hälsa, vård och omsorg.

Vården har ett skriande behov av kompetensförsörjning och en viktig faktor för framgång är samverkan mellan alla aktörer så att vår utbildning och forskning möter samhällsbehoven och håller högsta kvalitet. De globala hållbarhetsmålen ska genomsyra hela vår verksamhet och såväl studenter som patienter ska självklart också vara delaktiga i arbetet.

Vi kommer att ge en gemensam utbildning för specialistsjuksköterskor i palliativ vård tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Sjuksköterskeutbildningen ska reformeras tillsammans med vårdens aktörer och demensutbildningarna utvecklas tillsammans med Silviahemmet och Karolinska Institutet. Ett antal doktorander debuterar på högskolans forskarutbildning i egen regi.

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet redovisar sitt viktiga regeringsuppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården den 31:a augusti. Det blir ett angeläget bidrag för det fortsatta gemensamma arbetet.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.