English
Meny

Hållbarhet i ljuset av COVID-19

Sommaren är här i en tid som stämmer till eftertanke. COVID-19-pandemin har redan satt djupa spår globalt och lokalt. Vårt ansvar för hållbarhet i alla aspekter har blivit ännu mer påtagligt.

Inför 2020 deklarerade FN:s generalsekreterare att världen träder in i en ny fas – Decade of Action – i arbetet med Agenda 2030 och för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Många framsteg har gjorts hittills – den extrema fattigdomen minskar, fler vaccineras, barnadödligheten minskar och allt fler människor har tillgång till utbildning. Samtidigt hålls utvecklingen tillbaka av klimatkrisen, krig och konflikter, ökande ojämlikhet och könsbaserat våld.

Efter denna deklaration från FN drabbades världen av en viruspandemi. Med hjälp av de globala målen kan vi dock omforma kraften i våra samhällen och öka våra insatser och samarbeten för att garantera att ingen lämnas utanför och tillsammans vinna kampen mot viruset.

Sophiahemmet Högskola har under våren 2020 visat på den kraft som sätts i rörelse och vilka resultat som kan uppnås när olika aktörer i samhället – akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället – samverkar. Vi har ställt om, utbildat fler studenter än någonsin, forskat och fortsatt bidra till hälso- och sjukvården. – Genom att visa på det goda exemplet har vår verksamhet gett hävstång och inspirerat andra över hela världen.

Inför hösten så fortsätter högskolan vårt hållbarhetsarbete med Agenda 2030 som utgångspunkt och fokuserar på följande:

  • Integrera hållbarhet och Agenda 2030 i utbildningen.
  • Konkretisera hållbar utveckling genom Agenda 2030 och de globala målen i verksamheten.
  • Stimulera kompetensutveckling på alla nivåer och brett i verksamheten.
  • Skapa arenor för att fånga upp och vidareutveckla engagemang hos medarbetare och studenter.

Vi kommer använda lärdomarna för att gemensamt fortsatt verka för vår vision att bedriva hållbar Utbildning och forskning i framkant för att främja människors hälsa och välbefinnande!

Glad (annorlunda) midsommar!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.