English
Meny

Hållbar kompetensförsörjning genom samverkan

Förra veckan deltog Sophiahemmet tillsammans med beslutsfattare och politiker på kompetensförsörjningsveckan med fokus på hälso- och sjukvårdsområdet. Detta arrangerades av Region Stockholm och är en högprioriterad fråga för såväl regionen som nationellt och handlar ytterst om vår välfärd.

Enligt FNs globala mål formulerade i Agenda 2030 så ska alla människor garanteras en god och jämlik vård, känna trygghet och få en god utbildning på lika villkor. Sophiahemmet bidrar till detta på olika sätt. Vårt hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 i alla våra verksamheter, vi har 1300 studenter som utbildas inom olika vårdprofessioner, vi bedriver patientnära forskning och vi har ett sjukhus med 600 000 patientbesök årligen som får vård i världsklass.

För att möta framtiden på bästa sätt så måste vi vara proaktiva och ligga i framkant. Det gör vi exempelvis genom att ständigt kvalitetssäkra våra utbildningar som innefattar en omfattande reformering av vårt sjuksköterskeprogram. I veckan har vi öppnat antagningen för att sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor kan söka till våra program till hösten.

Vi har under de senaste åren sett ett starkt ökande ansökningstryck och har en extremt hög examensfrekvens. Vår höga digitaliseringstakt och ökande forskningsverksamhet bidrar också till att hållbara, evidensbaserade lösningar implementeras i vården.

Hållbar kompetensförsörjning kan bara lösas i samverkan!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.