English
Meny

Digitalt när det går, på plats när det behövs!

Coronapandemin rasar i världen och är ett hot mot hälsa, välfärd och samhället i stort. Den globala kraftsamlingen och det personliga ansvaret är avgörande för att minska smittspridningen och de negativa konsekvenserna så långt det bara går.

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet kan gå tillbaka till campusutbildning från och med höstterminen 2020. Mot bakgrund av den pågående COVID-19-pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen, kräver denna återgång ett fortsatt stort ansvarstagande vid planeringen av höstens undervisning. Det är av högsta prioritet att vi alla bidrar till att minska smittspridningen och har uthållighet.

Sophiahemmet Högskola har därför beslutat att med hänsyn till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:

  • bedriva digital undervisning när det går
  • bedriva campusundervisning för undervisningsmoment som inte kan genomföras med motsvarande kvalitet på distans, och som heller inte kan ersättas med annat moment (exempelvis praktiska moment och introduktion för nya studenter)

Vår uppgift är att ansvara för utbildningskvaliteten och den studiesociala situationen för alla studenter och kommer därför att prioritera de delar av undervisningen som är särskilt viktiga att bedriva på campus. Det är också viktigt att både våra nuvarande och nya studenter får en fin start på höstterminen. Vi förbereder nu så att den kan genomföras inom ramen för myndigheternas rekommendationer, utan större samlingar och med fysisk distansering. En annan viktig del i våra utbildningar är praktik i vården (verksamhetsförlagd utbildning) och den kommer precis som hittills fortsätta även under hösten.

Våra lärare har under våren jobbat hårt med att designa kurser och moment så att de fungerar i en kombination mellan campusundervisning och digitalt. Den snabba omställningen har gett många lärdomar och har ökat högskolans kapacitet att bedriva högkvalitativ undervisning i vår digitala lärmiljö. Denna utveckling har varit väldigt värdefull och kommer tas till vara i planeringen av höstterminen 2020.

Vi som alla verkar i hälso- och sjukvården är förebilder och ska bidra till en god hälsa och ansvarstagande på alla plan. Vi ser fram emot att fortsätta utbilda framtida studenter och verka för ett hälsofrämjande, tryggt och säkert välfärdssamhälle!

Läs mer här.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.