English
Meny

IKT-råd

Råd för Informations- och kommunikationsteknologi

IKT-rådet arbetar med kvalitets-, utvecklings- och pedagogiska frågor inom informations- och kommunikationsteknologi. Rådet diskuterar och föreslår även strategiska frågor kring digitalisering.

Rådets representanter lyfter IKT-relaterade frågor från institutioner och arbetslag, utvärderar löpande arbetet med digitalisering, sammanställer förslag på förbättringsområden och rapporterar till rektor.

Representerade i IKT-rådet är: IKT-pedagog, IT-strateg, studieadministrativ chef, kommunikationschef, bibliotekschef, ansvarig för lärplattform, lärar- och studentrepresentanter.

Ordförande
Ledamöter
Studentrepresentanter

Iris Bellander

Sophiahemmet Högskola Studentkår

Nilas Siri

Sophiahemmet Högskola Studentkår