Meny

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden vid högskolan utreder och beslutar om åtgärder vid studentdisciplinära ärenden efter att rektor fått in en anmälan.

En anmälan mot en student kan till exempel handla om som misstänkt fusk, störande beteende eller trakasserier. Hur disciplinärenden ska handläggas regleras i högskoleförordningens 10:e kapitel.

De disciplinära åtgärderna som finns är varning, avstängning och avskiljande vilket betyder att studenten inte får fullgöra sina studier vid högskolan. Beslut fattas när minst tre ledamöter är närvarande och en av dem är så kallad lagfaren ledamot.

I nämnden ingår rektor, en lagfaren ledamot, två lärare och en studeranderepresentant vald av studentkåren.

Ordförande
Ledamöter
Extern ledamot
Evelina Englund

Rådman, Södertörns tingsrätt

Studentrepresentanter
Mathias Forsman

Studentrepresentant Sophiahemmet Högskola Studentkår

Malin Stefansdotter

Studentrepresentant Sophiahemmet Högskola Studentkår

Sekreterare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen