Meny

Många som vill studera

Trots den goda arbetsmarknaden råder ett högt tryck på universitet och högskolor. Det visar UKÄ:s årsrapport som publicerades idag. Sökandetrycket gäller även Sophiahemmet Högskola där antalet studenter som vill utbilda sig stadigt ökar.

– Vi står oss väl i konkurrensen mot övriga högskolor som utbildar sjuksköterskor. Det beror givetvis på vår höga utbildningskvalité, säger professor Unn-Britt Johansson, dekan för utbildning vid Sophiahemmet Högskola, som medverkade vid dagens lansering av Universitetskanslersämbetets årliga rapport.

Den visar även att endast fem procent av sjuksköterskestudenterna genomför delar av sina studier utomlands.

– De här är vi väl medvetna om och arbetar hårt för att stärka internationell mobilitet i våra utbildningar, säger Unn-Britt Johansson.

Läs hela UKÄ:s årsrapport här.