English
Meny

Halvtidskontroll: Sara Heldring

26 januari 2023 k. 12.15-15.45

Systematisk utvärdering av VR/AI som stöd för lärande och applicerbarhet vid undervisning om allvarlig händelse i ambulanssjukvården.

Halvtidskontroll

Doktorand Sara Heldring, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Datum och tid

Torsdag 26 januari kl.12.15-15.45

Lokal och zoomlänk

Weitnersalen, Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R
Zoomlänk: https://shh-se.zoom.us/j/64694429418 

Huvudhandledare

Veronica Lindström

Bihandledare

Maria Jirwe
Jonas Wihlborg

Halvtidsnämnd

Lina Gyllencreutz, Universitetslektor (Med.dr) med förenad klinisk anställning Region Västnorrland, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet.
Jan Jakobsson, adjungerad lektor. Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI-DS)
Margareta Westerbotn, docent, institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmethögskola (SHH)