English
Meny

Halvtidskontroll: Fred Johansson

10 februari 2022 kl. 14.00-17.00

Mental health among university students – a cohort study to identify risk factors and how they are affected by sleep

Halvtidskontroll

Fred Johansson, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Datum och tid

Torsdag 10 februari 14-17

Lokal och zoomlänk

Weitnersalen, Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R
Zoomlänk: https://shh-se.zoom.us/j/64434734155

Huvudhandledare

Professor Eva Skillgate, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare

Professor Pierre Côté, Faculty of Health Sciences, Ontario Tech University
Docent Klara Edlund, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola
Senior researcher Tobias Sundberg, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Halvtidsnämnd

Professor Ingela Rådestad, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola
Professor Hugo Hesser, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet
Docent Linda Magnusson Hanson, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet