English
Meny

Fred Johansson

Min drivkraft kommer ur en önskan att förstå vad som ligger bakom att allt fler unga idag rapporterar svårigheter med ångest och depression. Orsakerna bakom psykisk ohälsa är mångfacetterade och komplicerade att reda ut. Min avhandling fokuserar på fyra faktorer där vi sett förändringar de senaste åren; COVID-19 pandemin, sömnsvårigheter, uppskjutandebeteende (prokrastinering) och sexuella trakasserier och sexuellt våld. Resultaten från dessa studier diskuteras i min avhandling utifrån moderna teorier om kausal inferens (orsak och verkan).

Pågående projekt

Mitt doktorandprojektet är en del av Sustainable University Life (SUN-studien). Projektet innefattar en stor datainsamling, där över 4000 högskolestudenter följs med web-enkäter var tredje månad under ett års tid. Syftet med projektet är identifiera risk- och friskfaktorer till psykisk ohälsa och smärta hos universitetsstudenter.

Fred Johansson

Titel
Fil. dr, Leg. psykolog

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
073-951 61 58

Epost
fred.johansson@shh.se

ORCID
0000-0001-9717-0935

Avhandlingens prel. titel
Aspects of the Aetiology of Mental Health Problems among University Students

Planerad disputation
2024