English
Meny

Disputation: Beata Molin

9 december 2022 kl. 13.00

Chronic pain related to childbirth
Prevalence, characteristics, women’s experiences about its impact and support from healthcare

Disputation

Beata Molin

Datum och tid

9 december 2022 kl. 13.00

Lokal

Beta Molin disputerar vid Karolinska Institutet men disputationsakten är förlagd till Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R, Weitnersalen

Huvudhandledare

Professor Susanne Georgsson
Röda Korsets Högskola
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC

Bihandledare

Doktor Anna Sand
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Doktor Anna-Karin Berger
Röda Korsets Högskola

Docent Sofia Zwedberg
Sophiahemmet Högskola
Institutionen för hälsofrämjande vetenskap

Fakultetsopponent

Docent Linda Vixner
Högskolan Dalarna
Institutionen för hälsa och välfärd

Betygsnämnd

Docent Monika Löfgren
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Docent Nina Bohm-Starke
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Docent Per Kristiansson
Uppsala Universitet
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap