English
Meny

Beata Molin

Pågående projekt

Projektets syfte är att kartlägga långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning avseende prevalens, riskfaktorer, smärtans karakteristiska egenskaper och konsekvenser. Ett ytterligare syfte är att undersöka kvinnors upplevelser, erfarenheter och deras hanteringsstrategier. Även prevention och behandling av smärta relaterat till graviditet och förlossning kommer att undersökas.

Kartläggningen av långvarig smärta efter graviditet och förlossning kan ge ett ökat medvetande om långvarig smärtproblematik hos både kvinnor och vårdpersonal och bidra till att nya riktlinjer för prevention, behandling och omhändertagande av kvinnor med långvarig smärta utarbetas. Dessa riktlinjer bör kunna tillämpas inom mödrahälsovård och kan vara ett viktig steg mot minskad lidande för kvinnorna och minskade kostnader för samhället.

Beata Molin

Titel
Adjunkt, Leg. farmaceut

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 33

E-post
beata.molin@shh.se

ORCID
0000-0002-9667-4995

Projekttitel
Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning