English
Meny

Disputation: Axel Nordström

15 maj 2024 kl. 09.30

Exploring eicosanoids as biomarkers in severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps

Disputation

Axel Nordström

Digital avhandling

Datum och tid

15 maj 2024 kl 9.30

 Lokal

Axel Nordström disputerar vid Sophiahemmet Högskola
Valhallavägen 91, Hus R, Erforssalen

Huvudhandledare

Professor Maria Kumlin
Sophiahemmet Högskola

Bihandledare

Docent Marie Svedberg
Sophiahemmet Högskola

Med. dr Mattias Jangard
Öron-näs-halskliniken, Sophiahemmet Sjukhus

Med. dr Michael Ryott
Öron-näs-halskliniken, Sophiahemmet Sjukhus

Opponent

Professor Gunnar Nilsson
Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Docent Ann-Charlotte Falk
Sophiahemmet Högskola

Professor Per-Johan Jakobsson
Karolinska Institutet

Professor Mats Holmström
Karolinska Institutet