English
Meny

Axel Nordström

Jag har en tidigare master i toxikologi som ligger till grund för min fascination för inflammation som orsak till progress av sjukdom. Den underliggande inflammationen återspeglas av mätbara biologiska markörer från patientprover som ger ökad förståelse om varför sjukdom kan se så olika ut mellan individer. Min forskning handlar om att studera sådana inflammatoriska processer hos personer drabbade av kronisk bihåleinflammation. Att leva med kronisk bihåleinflammation präglas av ansträngande bihålebesvär och hos de med svår sjukdom krävs ofta upprepad kirurgi.

Målet med min forskning är att med hjälp av biologiska markörer kunna identifiera individer som har en särskilt svår inflammatorisk sjukdom. En tidig indikation av svår inflammation kan innebära förutsättning till behandling av nya biologiska läkemedel, godkända av såväl europeiska som amerikanska läkemedelsmyndigheter. Tidigare forskning har visat att sådana läkemedel visat positiv effekt hos svårbehandlade patienter.

Pågående projekt

Mitt doktorandprojekt handlar om att identifiera biologiska biomarkörer för ökad förståelse av sjukdomsprogress samt behandlingseffekter hos patienter med kronisk bihåleinflammation. Hypotesen är att specifika inflammatoriska processer ligger till grund för svårare fall av bihåleinflammation. En förhoppning är att biologiska markörer kan vara vägledande för en ny medicinsk behandling för patienter med sådan svårbehandlad bihåleinflammation.

Axel Nordström

Titel
Doktorand, Master i toxikologi

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 24 38

E-postadress
axel.nordstrom@shh.se

ORCID
0000-0003-2314-3322

Avhandlingens prel. titel
Identifiering av biomarkörer för kronisk inflammation i bihålor och nedre luftvägar

Planerad disputation
2023